เกี่ยวกับเรา

โทร. 0626495353

ประวัติความเป็นมา

            BKKMascot หรือ World Mascot ดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท คือ ออกแบบ ผลิต จำหน่าย และให้เช่ามาสคอต และ       แบบครบวงจร  ก่อตั้งปี พ.ศ.25xx ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ
          ได้เริ่มจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่  ด้วยทุนจดทะเบียน  บาท ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ xxxx